top of page

*'Op zoek naar je eigen schat!'

Voor kinderen van het twee, derde en vierde leerjaar.

We gaan drie zaterdagnamiddagen laagdrempelig aan de slag rond hun eigen kwaliteiten en krachten en werken zelfbeeld versterkend. We gaan onze eigen schatkist knutselen maar gaan ze ook samen vullen. Op een speelse aangename manier gaan we met een groepje van ongeveer 6 kinderen aan de slag. De laatste dag sluiten we af met een toonmoment voor de ouders, waarin we laten zien waar we rond bezig zijn geweest.

Praktische info:
Kostprijs: 90€

 

Inschrijven doe je door een mailtje te sturen naar opweg@outlook.be met de naam leeftijd en adres van je kind. Vanaf het moment dat er zich vier kinderen hebben opgegeven gaan we op zoek naar drie zaterdagen die voor jullie passen.

Betalen kan op volgend rekeningnummer BE12 0017 7781 5592 met vermelding op zoek naar je eigen schat +naam kind.

De kinderen die al deelgenomen hebben aan 'Op zoek naar je eigen schat!' waren alvast enthousiast!

* assertiviteitscursussen

Voor de organisatie 'Zitdazo' geef ik assertiviteitscursussen voor kinderen vanaf 6 tot 17 jaar. Op de pagina van Zitdazo vindt u hier meer info over en kan u, uw kind inschrijven voor de regio Opglabbeek/Oudsbergen.

www.zitdazo.be/assertiviteitstraining

 

bottom of page